Schade zonder dader
Autoverzekering
Opstalverzekering
Reis
Rechtsbijstand
Aansprakelijkheid
Pleziervaartuig
WIA
Zorgverzekeringen
Informatieaanvraag

Schadeverzekeringen: WIA

Door de invoering van de WIA zijn er drie groepen van werknemers te onderscheiden die in hun inkomen achteruit gaan bij arbeidsongeschiktheid:

  • werknemers die 80% of meer van hun verdiencapaciteit verliezen;
  • werknemers die 35% tot 80% van hun verdiencapaciteit verliezen;
  • werknemers die minder dan 35% van hun verdiencapaciteit verliezen.

 
Bereken wat dit voor u zou betekenen.

De werkgever kan het inkomen van de werknemers beschermen met een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. U kunt uiteraard zelf ook zorgen voor een aanvulling op uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid.
 
 

 :

Schadeverzekeringen:

  • Autoverzekering
  • Brandverzekering
  • Reisverzekering
  • Recht
  • WIA
  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Watersport

Direct Contact:
0299-689100

Online Afsluiten WIA